Biznes plan - dlaczego warto go mieć?

Aktualności
W dziale tym publikowane są różne ciekawostki odnośnie dotacji, szkoleń itp. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami.

 
środa, 06 czerwiec 2018 13:47

Biznes plan - dlaczego warto go mieć?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Biznes plan jest niezwykle ważnym elementem podczas zakładania własnego biznesu. Niestety niejednokrotnie uważa się, że jest on zupełnie zbędny, a to właśnie on decyduje o powodzeniu lub porażce naszego przedsięwzięcia. Nie należy go więc traktować jako przykry obowiązej, ale jako główny dokument wspierający.  

Czym tak naprawdę jest biznesplan? To opis celów, które stawia sobire przedsiębiorstwo, a także analiza możliwości rynkowych i środków, które umożliwiają osiągnięcie założonych celów. Głównym celem biznesplanu jest dostarczenie niezbędnych informacji, które pomagają w podjęciu właściwej decyzji.

Dobrze sporządzony biznesplan powinien przedstawiać: 

  • cechy naszego przedsięwzięcia
  • cechy naszego produktu 
  • potencjal rynku,
  • informacje potencjalnych klientach i konkurencji,
  • szanse i zagrożenia projektu,
  • możliwości realizacji przedsięwzięcia przy zaangażowaniu wskazanych środków,
  • możliwości dalszego rozwoju przedsięwzięcia,
  • sposób i harmonogrami realizacji przedsięwzięcia,
  • potencjalne źródła finansowania,
  • prognozy finansowe,

 

Biznesplan - narzędzie niezbędne dla Twojego biznesu 

Dlaczego biznpesplan to podstawa? Dokument ten, może wielokrotnie pomóc Ci w podjęciu odpowiedniej decyzji dla Twojego biznesu. Odpowiednio sporządzony biznesplan pomoże nam zweryfikować Nasze zamierzenia. 

Do realizacji każdego przedsięwzięcia konieczne jest zaangażowanie środków finansowych. Jeżeli nie możemy liczyć na wujka z Ameryki a oszczędności nie wystarczy nam rozpoczęcie działalności, musimy wówczas starać się o inne źródła finansowania. Niezależnie od tego czy po kapitał udamy się do banku, anioła biznesu czy innej instytucji to prawie zawsze wymaga to sporządzenia biznesplanu.

Dokument ten musi wykazać i przekonać instytucję finansującą iż przedstawione przedsięwzięcie pozwoli przedsiębiorcy na zwrot pozyskanych środków. Biznesplan powinien sprzedać nasz pomysł .Instytucja finansująca analizując sporządzony przez nas biznesplan musi mieć pewność zabezpieczenia i odzyskania środków, które przekazuje nam do dyspozycji.

Opracowanie biznesplanu pomaga także podczas samej realizacji planowanego przedsięwzięcia. Dzięki temu dokumentowi łatwiej jest nam ogarnąć całość procesów zachodzących w trakcie wdrażania projektu, a także zorganizować cały ten proces. Biznesplan pozwala wreszcie na kontrolę, zestawienie i ocenę stopnia realizacji założonych celów z osiągniętymi.

Biznesplan służy, więc jako:
– narzędzie informacyjne niezbędne do organizacji pracy wewnątrz firmy
– narzędzie planowania pozwalajce uszczegółowić i udoskonalić strategię firmy
– narzędzie kontroli pozwalajce zestawić aktualne wyniki przedsibiorstwa z poczynionymi planami

Dokument ten pomaga nam:

– uzyskać finansowanie dla naszego projektu – jest narzędziem , za pomocą którego można przekonać instytucję finansującą do przedsięwzięcia

– zweryfikować pomysł – dokument ten pozwala na dogłębną analizę opłacalności naszego projektu

– zarządzać firmą – biznes plan przypomina w jakim kierunku się dąży i pomaga utrzymać obraną drogę. Jest drogowskazem i spisem rzeczy do zrobienia

Reasumując biznes plan sporządzamy do:
– użytku wewnętrznego w celu określenia dokładnego planu działania, zdefniowania celów, okre ślenia zadań oraz sposobów i terminów ich realizacji. Biznesplan sporządzony dla użytku wewnętrznego ma informować o stanie aktualnym firmy, jej otoczenia i kierunkach rozwoju

– użytku zewnętrznego celem uzyskania z zewnątrz środków do realizacji przedsięwzięcia
Na podstawie biznesplanu instytucje finansujące oceniają szanse powodzenia przedsięwzięcia oraz identyfikują ryzyko ich udziału w przedsięwzięciu. Biznes plan musi więc być przygotowany profesjonalnie i przekonywująco

Potencjalne podmioty finansujące powinny w biznesplanie znaleźć odpowiedzi na kilka pytań :
-czy plan został przemyślany,
-czy wiesz czego chcesz,
-co chcesz osiągnąć,
-czy plan działania jest realny w warunkach zmieniających się czynników zewnętrznych.

Im lepiej sporządzony i pełniejszy biznes plan, tym lepiej wypełnia swoją wewnętrzną i zewnętrzną rolę.

 

Czytany 212 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 07 czerwiec 2018 11:23