Rozpoczęcie działalności - dotacje na start

Aktualności
W dziale tym publikowane są różne ciekawostki odnośnie dotacji, szkoleń itp. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami.

 

Rozpoczęcie działalności - dotacje na start

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to najczęściej wyszukiwana fraza z zakresu wsparcia dla nowopowstających firm. Nic dziwnego – to zdecydowane ułatwienie dla osób, które chcą otworzyć swoją własną firmę. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Urzędy Pracy oferują jednorazowe dotacje na założenie własnej działalności. 

Jak wygląda jednorazowa działalność na rozpoczęcie własnej działalności?

 

Dotacja, która jest oferowana przez Powiatowy Urząd Pracy jest bezzwrotną pomocą finansową. Jest to jednak pomoc udzielana konkretnym podmiotom, na realizacje określonego zadania. Jak nazwa wskazuje, tego typu dotacja jest jednorazowa – przyznawana jest tylko raz i jeśli nasza firma będzie na rynku dłużej niż 12 miesięcy, nie musimy tej dotacji zwracać. Aby dostać taką dotację, należy jednak spełnić kilka warunków:

 • Dotacje z Urzędu Pracy są przyznawane tylko na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Należy być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • Należy być opiekunek osoby niepełnosprawni, która poszukuje pracy, ale nie jest zatrudniona, lub też nie wykonuje pracy zarobkowej
 • Jest absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Bardzo częstym pytaniem, które tutaj się pojawia, co w przypadku, gdy prowadziliśmy działalność gospodarczą? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać taką dotację, jedynym warunkiem jest fakt, iż jednoosobowa działalność gospodarcza, którą wcześniej prowadziliśmy, musiała zostać zakończona nie później niż 12 miesięcy przez złożeniem wniosku.

 

Jakie wymogi formalne należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

 

 Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, musimy dopilnować takich warunków:

 • przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie możesz odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych bez uzasadnionej ważnej przyczyny
 • nie przerwałeś stażu, szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania z własnej winy
 • podjąłeś szkolenie, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, staż
 • dotychczas nie otrzymałeś z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie podsiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku posiadania wpisu należy złożyć oświadenie o zakończeniu działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy poprzedzającym dzień złożenia wniosku
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • nie złożyłeś wniosku do innego Urzędu Pracy
 • w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku nie przekroczyłeś określonego pułapu pomocy de minimis (forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców)

Warunki, które zostały powyżej przedstawione, mogą się jednak różnić. Najlepiej będzie, jeśli dowiesz się w swoim Urzędzie, jakie dokładnie warunki musisz spełnić.

 

Otrzymacie dotacji z Urzędu Pracy nie jest skomplikowanym procesem. Czas oczekiwania na ostateczną decyzję jest bardzo elastyczny i w każdym Urzędzie może on wyglądać inaczej. Pamiętaj jednak, że działalność gospodarczą założysz dopiero, po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy. Obecnie nie ma takiej możliwości, aby otrzymać dotację z UP na istniejącą już firmę.