Dotacje na otwarcie żłobka, przedszkola oraz klubu malucha w Łodzi

Aktualności
W dziale tym publikowane są różne ciekawostki odnośnie dotacji, szkoleń itp. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami.

 
środa, 10 październik 2018 16:17

Dotacje na otwarcie żłobka, przedszkola oraz klubu malucha w Łodzi

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jesteś z Łodzi? Świetnie się składa! W tym miesiącu ruszyło sporo konkursów, dzięki którym możesz ubiegać się o dotację! Ktoś z Was planuje otwarcie żłobka/przedszkola lub klubu malucha? Możecie skorzystać z dotacji!

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie można otrzymać dofinansowanie na upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:

 wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,
 dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,
 kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Wsparciem w ramach projektu można objąć:

 dzieci w wieku przedszkolnym,
 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych,
 ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego.

Czytany 371 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 17 luty 2019 22:46