Nowe miejsca pracy - dotacja z PUP

Aktualności
W dziale tym publikowane są różne ciekawostki odnośnie dotacji, szkoleń itp. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami.

 
środa, 03 lipiec 2019 14:14

Nowe miejsca pracy - dotacja z PUP

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dodatkowe ręce do pomocy przydają się w każdym biznesie, a już szczególnie niezbędne są, gdy firma coraz bardziej się rozwija prawda? ?

Z Powiatowego Urzędu Pracy można pozyskać dotację na utworzenie stanowiska pracy. Jak to zrobić? 

Przede wszystkim, pierwszy krok to sprawdzenie, czy w Twoim Urzędzie Pracy są środki na taką dotację. Taką informację uzyskasz na stronie internetowej, lub bezpośrednio w Urzędzie Pracy. 

Następnie, musisz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania dotacji. O dotację (w formie refundacji) na utworzenie stanowiska pracy może ubiegać się:

 podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kolejno zapoznaj się z regulaminem. Pamiętaj, aby przeczytać go bardzo dokładnie! 

Następnie zastanów się, jaki rodzaj pracy będzie wykonywała osoba zatrudniona na tworzonym/doposażanym stanowisku i jakie kwalifikacje są niezbędne do tego, aby ją wykonywać.

Później już tylko przygotuj kosztorys, napisz i złóż wniosek i czekaj do 30 dni na odpowiedź komisji oceniającej!

Czytany 302 razy