Super User

Aktualności
W dziale tym publikowane są różne ciekawostki odnośnie dotacji, szkoleń itp. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami.

 
Super User

Super User

środa, 07 sierpień 2019 10:44

Dotacje na szkolenia

W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację szkoleń i innych usług rozwojowych dla pracodawców i pracowników. Dofinansowanie usług rozwojowych będzie sięgało nawet 80% kosztów realizacji usługi.

Dofinansowania będą przyznawane na usługi rozwojowe zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych.

Usługi rozwojowe obejmują te działania i aktywności, które pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników (poza działami inwestycyjnymi). Możemy zaliczyć to nich między innymi szkolenia, kursy kwalifikacyjne, kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, usługi doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekty zmiany, egzaminy, e-learning.

Jest więc w czym wybierać, bo na stronie Bazy Usług Rozwojowych znajduje się mnóstwo szkoleń, kursów czy studiów, które są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wystarczy zatem wejść na stronę, wybrać odpowiednie szkolenie i … gotowe.

środa, 03 lipiec 2019 14:14

Nowe miejsca pracy - dotacja z PUP

Dodatkowe ręce do pomocy przydają się w każdym biznesie, a już szczególnie niezbędne są, gdy firma coraz bardziej się rozwija prawda? ?

Z Powiatowego Urzędu Pracy można pozyskać dotację na utworzenie stanowiska pracy. Jak to zrobić? 

Przede wszystkim, pierwszy krok to sprawdzenie, czy w Twoim Urzędzie Pracy są środki na taką dotację. Taką informację uzyskasz na stronie internetowej, lub bezpośrednio w Urzędzie Pracy. 

Następnie, musisz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania dotacji. O dotację (w formie refundacji) na utworzenie stanowiska pracy może ubiegać się:

 podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kolejno zapoznaj się z regulaminem. Pamiętaj, aby przeczytać go bardzo dokładnie! 

Następnie zastanów się, jaki rodzaj pracy będzie wykonywała osoba zatrudniona na tworzonym/doposażanym stanowisku i jakie kwalifikacje są niezbędne do tego, aby ją wykonywać.

Później już tylko przygotuj kosztorys, napisz i złóż wniosek i czekaj do 30 dni na odpowiedź komisji oceniającej!

Większość formalności związanych z założeniem własnej działalności opiera się  o formularz CEIDG-1. W nim przedsiębiorca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich danych: 

·     Dane firmy
·     Dane osobowe 
·     Wybrana forma opodatkowania 
W przypadku spółki cywilnej, każdy z właścicieli powinien indywidualnie złożyć formularz. Można go złożyć w urzędzie gminy na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wysłanie go drogą elektroniczną przez stronę internetową CEIDG, na której można wypełnić formularz i przesłać go do urzędu. Istotne jest to, że trzeba posiadać podpis elektroniczny. Drugą możliwością jest wydrukowanie ze strony formularza, wypełnienie go i udanie się z nim do urzędu. Trzecią opcją jest pobranie formularza w urzędzie i ręczne wypełnienie druku. Złożenie formularza CEIDG-1               w urzędzie, oznacza zarejestrowanie własnej firmy. W tym momencie pozostaje tylko wypełnienie formalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS. We właściwym Urzędzie Skarbowym zarejestrujemy się jako podatnik podatku VAT – aby móc to zrobić, należy wypełnić i złożyć wniosek VAT-R.             W przypadku spółki cywilnej, należy także przypilnować formalności związanych z podatkiem cywilnoprawnym PCC-3. Ta forma działalności zobowiązuje nas do tego, aby w ciągu 14 dniu uiścić opłatę w wysokości 0,5% z całego wkłady firmy. Jeśli chodzi o ZUS, to w momencie gdy złożyliśmy druk CEIDG, możemy wraz z nim złożyć ZUS ZUAlub ZZA – wtedy nie trzeba dopełniać formalności bezpośrednio w ZUS. Jeśli jednak przy składaniu formularza CEIDG nie złożyliśmy druku zgłoszeniowego do ZUS, to należy to uczynić w ciągu 7 dni od dnia założenia firmy. To wszystko – tyle formalności musisz dopilnować aby założyć własną firmę. Prawda, że nie jest to trudne? 
środa, 17 kwiecień 2019 09:19

Jaką formę działalności wybrać?

  W Polsce możemy wybrać kilka form działalności – najprostszą na pewno jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców. Nic dziwnego – formalności przy zakładaniu oraz funkcjonowaniu tej działalności są bardzo proste. Należy jednak pamiętać, że jest ona przeznaczona tylko dla jednego właściciela. Jedynym, najważniejszym warunkiem do założenia własnej działalności, jest konieczność bycia osobą pełnoletnią. Zaletą jednoosobowej działalności jest możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości o ile nasze obroty w roku podatkowym nie przekraczają 2 000 000 euro. W tym momencie zamiast pełnych ksiąg rachunkowych, wystarczają ewidencja przychodów lub podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dodatkową zaletą jednoosobowej działalności jest możliwość korzystania z ulg. Przez pierwsze 24 miesiące funkcjonowania naszej firmy możemy opłacać tzw. „mały ZUS” co na pewno będzie dużym ułatwieniem dla młodego przedsiębiorcy. 
               Kolejną formą działalności jest spółka cywilna. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności, ma ona więcej właścicieli. Tutaj także wymogiem jest pełnoletność, a dodatkowo           w umowie spółki właściciele zobowiązują się do dążenia do wspólnego celu gospodarczego. Spółki cywilne także mogą skorzystać z prowadzenia uproszczonej księgowości oraz ulg związanych ze składkami ZUS. Ten rodzaj działalności sprawdza się szczególnie w rodzinnych firmach, lub               u niespokrewnionych, ale dobrze znających się osób. W spółce cywilnej każdy z właścicieli zarządza firmą w dokładnie taki sam sposób, przez co odpowiedzialność finansowa rozkłada się na wszystkich właścicieli, a nie tylko na jedną osobę jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Ile kosztuje otwarcie firmy? 

               Wspomniane wyżej formy działalności: jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna są najtańsze w rejestracji. W przypadku tych dwóch form, prowadzenie własnego biznesu jest bezpłatne. Tutaj także nie musimy się martwić rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym, ogłoszeniem w monitorze sądowym, czy kosztami notarialnymi z tytułu umowy zakładanej spółki. W przypadku nowych firmy istnieje możliwość płacenia preferencyjnego ZUS-u (potocznie mały ZUS). Dzięki niemu przez pierwsze 24 miesiące, które liczymy od dnia założenia firmy, płacimy zmniejszone składki ZUS. Aby skorzystać z tej ulgi, należy złożyć oświadczenie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie prowadziło się innej firmy. Wysokość składki preferencyjnej na 2018 rok jest obliczana jako 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku jest to 2 100 zł. 

 

 

W związku z tym zapłacimy: 

Rodzaj ubezpieczenia

Bez składki, chorobowej

Ze składką chorobową

Ubezpieczenie społeczne

184,72 zł

200,15 zł

Ubezpieczenie emerytalne

122,98 zł

Ubezpieczenie rentowe

50,40 zł

Ubezpieczenie chorobowe

0,00 zł

14,44 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

11,34 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

319,94 zł

 

               Wynika z tego, że za ubezpieczenia zapłacimy minimum 505,66zł, a maksymalnie ta kwota wyniesie 520,09 zł. 

               Dodatkowo obecnie, gdy otwieramy firmę przez 6 miesięcy jesteśmy zwolnieni ze składki ZUS. Jest to związane z „ulgą na start”, która została wprowadzona z myślą o młodych przedsiębiorcach. Kolejno, przez 2 lata płacimy mały ZUS (505,66 zł lub 520,09 zł). Dopiero po 2,5 roku funkcjonowania firmy, płacimy „duży ZUS”. Na rok 2018 jest to 1232 zł lub 1266 zł. 

               Dodatkowe koszty związane z założenie firmy to: 

·     Zakup kasy fiskalnej – najczęściej jest to kwota powyżej 1200 zł. Obecnie można starać się o zwrot w wysokości 700 zł). 

·     Wyrobienie pieczątki – powyżej 20 zł 

·     Założenie konta w banku – około 20-25 zł 

               Pamiętaj jednak, że od 2018 roku istnieje możliwość podjęcia działalności nierejestrowanej. Jest to oferta skierowana do osób, które nie osiągają większych przychodów niż 1050 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, w ciągu 7 dni należy zarejestrować działalność. 

środa, 20 marzec 2019 16:25

Dotacje dla osób na terenie wiejskim LGD

Lokalne grupy działania to jednostki urzędowe mające na celu:
- wspieranie rynku lokalnego obszarów wiejskich,
- rozwój przedsiębiorczości na terenie wiejskim,
- wspieranie ludności zamieszkałe tereny wiejskie  aby odkrywać w sobie potrzebę prowadzenia swojej firmy, czy w formie własności prywatnej czy w formie fundacji lub stowarzyszenia,
- w każdej gminie  są jednostki  zwane Lokalne Grupy Działania
- środki oferowane to:
otwarcie firmy kwota możliwa to 50.000 a 80.000
rozwój firmy już istniejącej to: 300.000 pln 
 
Dotacje bezzwrotne  na rozwój firmy:  UWAGA DOTACJA NA ROZWÓJ FIRMY = KONIECZNOŚĆ ZATRUDNIENIA NOWEGO PRACOWNIKA NA OKRES MIN. 24 MC 
- Urząd pracy na stworzenie nowego miejsca pracy 25 000 lubv 45 000 jeśli zatrudnimy os. niepełnosprawną
- LGD do 300 000
- RPO min 50 000 max nie ma limitu,
 
Dotacje zwrotne czyli pożyczki z funduszy europejskich to: 
- Otwarcie firmy dotacja zwrotna 50 000
 - rozwój firmy do 500 000
środa, 13 marzec 2019 12:07

Dotacje - ogólny zakres informacji

Dotacje to środki z funduszów europejskich na które składają się kraje należące do Unii europejskiej. 

Dotacje wyróżniamy: bezzwrotne oraz zwrotne. 

Przeznaczenie dotacji to: 

zakup parku maszynowego, 

remont, doposażenie firmy, 

pokrycie kosztów związanych z otwarciem firmy. 

Dotacje bezzwrotne   na start firmy można otrzymać z następujących źródeł:

- Urząd pracy na start firmy 20 000 -  25 000 lub 45 000 dla osób niepełnospeawnych,

- Lokalna grupa działania 50 000 – 80 000 lub 100 000 jeśli będzie to żłobek lub coś dla seniorów,

- Urząd marszałkowski 100 000 na start firmy

- PARP projekty innowacyjne dotacja do 50 000 

Przez bardzo długi czas byliśmy świadkami dość przerażającego zjawiska jakim było emigrowanie Polaków za granicę. Wszystko w celu znalezienia lepszych zarobków. Najczęściej wyjeżdżała jedna osoba z rodziny, która starała się samodzielnie przeżyć za najniższą cenę, a resztę wysłała do Polski. Ostatnimi czasy jednak można zauważyć, że Polacy wracają w rodzinne strony, lub pojawia się w nich taki pomysł. Jednak pojawia się także strach, czym zająć się po powrocie.

 

Zrób pierwszy krok!

 

Jak to mówią, najtrudniejszy jest pierwszy krok, czyli w tym przypadku postanowienie o powrocie do ojczyzny. Jeśli już postanowimy, że wracamy, pojawia się kolejny krok do postawienia, czyli to, czym zajmiemy się po powrocie. A gdyby tak postawić wszystko na jedną kartę i założyć własną działalność? Teraz możesz zająć się dokładnie tym, czym chcesz, co sprawia Ci radość. W bardzo prosty sposób możesz swoją pasję zamienić w pracę! Jeśli masz oszczędności, możesz zainwestować je na dobry start dla Twojej firmy. Jednak możesz postarać się także o dotacje, gdzie nie potrzebujesz wkładu własnego (ale posiadanie go będzie dla Ciebie plusem!).

 

Dotacja na start - postaw na kurs online!

 

Dotacje, to bardzo dobry i prosty sposób na ruszenie ze swoim biznesem! Jednak ogrom dokumentacji może Cię przerazić, a co najgorsze zniechęcić. Dlatego wychodzę na przeciw Twoim lękom i przedstawiam kurs online, który pomoże Ci otrzymać dotację na start Twojej firmy! Wszystko zaczyna się od marzenia, a je trzeba realizować, a nie tylko o nich myśleć! Nie musisz popełniać błędów, wystarczy, że wykupisz kurs online, a ja poprowadzę Cię przez dotacyjną dokumentację. Przypuszczam, że skoro to czytasz, to prawdopodobnie marzysz o swojej firmie, byciu sobie szefem. Dlatego zaufaj specjaliście i nie marnuj czasu na to, bo po omacku kroczyć wśród wszystkich umów.  Czy dasz sobie radę sam z dokumentami aby otrzymać dotację? Oczywiście że dasz sobie radę Ty najlepiej znasz swój pomysł, wiesz jakie masz silne i mocne strony.

 

Jak nie teraz, to kiedy?

 

Budżet w ramach funduszy europejskich jest  gwarantowany na lata 2014-2020, są to środki PEWNE, nie wiadomo czy po roku 2020 będzie istniała Unia europejska a co za tym idzie czy będzie dofinansowanie na start firmy. Pamiętaj, że to dziś jest najlepszy czas na zmiany. Chcesz być niezależny i wolny finansowo? Tylko własny biznes pozwoli Tobie osiągnąć wolność finansową! Teraz już sam widzisz że sukces i powodzenie Twojej firmy zależy od przygotowania i Twojej wiedzy w temacie przedsiębiorczości.

Praca z domu, praca zdalna – czy to brzmi dla Ciebie jak marzenie? Jeśli masz już dość siedzenia na etacie, słuchania szefa i wykonywania wszystkiego pod jego dyktando – to jest artykuł, który musisz przeczytać od początku do końca! Dowiesz się z niego czym kierować się przy przejściu z etatu na własny rachunek, a także jak nie stracić chęci i motywacji! 

środa, 16 styczeń 2019 13:43

Dotacje na otwarcie swojej firmy

Otwarcie własnej firmy to marzenie wielu osób. Najczęściej ta myśl pojawia się gdy pracujemy na etacie i w pewnym momencie mamy dość pracy dla innej osoby. Pojawia się pomysł, że chcielibyśmy zarabiać na własny rachunek i realizować swoje cele i marzenia. Niejednokrotnie chcemy po prostu zmienić Naszą pasję na pracę. Jak to zrobić? Możesz skorzystać z dotacji!

Strona 1 z 3