Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne
Przeprowadzamy analizy wykonalności projektów inwestycyjnych w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji.

Zdobyliśmy znaczące doświadczenie w badaniu wykonalności inwestycji przedsiębiorców, osób prywatnych oraz instytucji publicznych.

W ramach analiz wykonalności oferujemy:

  • Analizy na potrzeby decyzji inwestycyjnych
  • Przeprowadzamy analizy wykonalności projektów inwestycyjnych w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia przez zarząd firmy i władze publiczne
  • Optymalizację projektu
  • Budujemy założenia projektu w zakresie najlepiej dopasowanym do potrzeb Klienta oraz wymogów źródła finansowania
  • Opracowujemy optymalną strukturę finansowania projektu
  • Przeprowadzamy niezbędne analizy wykonalności ( Biznesplany, Analizy SWOT, Analizy finansowe, i inne) w zakresie wymaganym przez Klienta oraz instytucje finansujące
  • Przedstawiamy wnioski z analiz i nasze rekomendacje w formie wymaganej przez instytucję finansującą, np. modelu finansowego, studium wykonalności, biznesplanu.
Więcej w tej kategorii: « Kredyty i pożyczki