Dotacje

Dotacje
Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i skutecznie przeprowadzamy je przez wszelkie procedury oceny.

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej

Pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu funduszy z programów na poziomie Komisji Europejskiej, z programów krajowych i regionalnych. Współpracujemy z wszystkimi Urzędami Pracy w Polsce, Urzędami marszałkowskimi oraz Urzędami Wojewódzkimi.

W ramach pozyskiwania dotacji oferujemy:

  • Identyfikowanie projektów do dofinansowania
  • Weryfikujemy istniejące strategie i plany pod kątem szans na pozyskanie funduszy na ich realizację. Dobieramy optymalne projekty z punktu widzenia rozwoju Klientów
  • Budujemy strategie lub plany działań i identyfikujemy źródła dofinansowania
  • Optymalizujemy projekty w zakresie możliwości otrzymania wsparcia z funduszy, tak by zwiększyć ich szanse na uzyskanie dotacji.
  • Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej
  • Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i skutecznie przeprowadzamy je przez wszelkie procedury oceny
  • Prowadzimy stałe konsultacje z instytucją odpowiedzialną za przyznawanie finansowania do momentu uzyskania dotacji
  • Wsparcie na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu
  • Przygotowujemy dokumenty wymagane do zawierania umów o dofinansowanie z instytucjami finansującymi
  • Doradzamy w trakcie negocjacji zapisów umów o dofinansowanie 

Więcej w tej kategorii: « Referencje Zarządzanie projektami »