Dotacje

Dotacje
Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i skutecznie przeprowadzamy je przez wszelkie procedury oceny.

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej

Pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu funduszy z programów na poziomie Komisji Europejskiej, z programów krajowych i regionalnych. Współpracujemy z wszystkimi Urzędami Pracy w Polsce, Urzędami marszałkowskimi oraz Urzędami Wojewódzkimi.

W ramach pozyskiwania dotacji oferujemy:

 • Identyfikowanie projektów do dofinansowania
 • Weryfikujemy istniejące strategie i plany pod kątem szans na pozyskanie funduszy na ich realizację. Dobieramy optymalne projekty z punktu widzenia rozwoju Klientów
 • Budujemy strategie lub plany działań i identyfikujemy źródła dofinansowania
 • Optymalizujemy projekty w zakresie możliwości otrzymania wsparcia z funduszy, tak by zwiększyć ich szanse na uzyskanie dotacji.
 • Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 • Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i skutecznie przeprowadzamy je przez wszelkie procedury oceny
 • Prowadzimy stałe konsultacje z instytucją odpowiedzialną za przyznawanie finansowania do momentu uzyskania dotacji
 • Wsparcie na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu
 • Przygotowujemy dokumenty wymagane do zawierania umów o dofinansowanie z instytucjami finansującymi
 • Doradzamy w trakcie negocjacji zapisów umów o dofinansowanie 

Dofinansowanie na otwarcie firmy oraz na firmy już istniejącej:


Pożyczka na start w biznesie

do 80 000 pln

 • absolwentem szkoły (w tym szkoły zawodowej)
 • lub uczelni (w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły
 • lub uzyskania tytułu zawodowego)
 • lub studentem ostatniego roku lub osobą bezrobotną

Napisz do nas

Jednorazowe środki

na podjęcie działalności gospodarczej

 • jeśli jesteś osobą bezrobotną
 • lub absolwentem centrum integracji społecznej
 • lub absolwentem klubów integracji społecznej
 • lub opiekunem osoby niepełnosprawnej (nigdzie nie pracującym i poszukującym pracy)

Napisz do nas

Dotacje UE

na własny biznes

 • na lata 2014-2020 masz możliwość skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu
 • Wsparcie przeznaczone dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat i powyżej tego wieku, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji
 • Możesz liczyć na doradztwo zawodowe, szkolenia, staże oraz praktyki
Napisz do nas

Firma dla młodych

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, możesz starać się o dotację z funduszy UE na własny biznes.
Zanim ją otrzymasz, w pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. Z pakietu dostępnych działań zostaną wybrane dla Ciebie te, które w Twoim wypadku będą najodpowiedniejsze.

W pakiecie działań są środki na otwarcie firmy (ponad 20 tys. zł), szkolenia i doradztwo oraz porady na pierwszym etapie działania Twojej firmy.

Wsparcie dla osób powyżej 30 lat

Nawet jeśli ukończyłeś 30 lat, także masz możliwość uzyskania dofinansowania UE na własny biznes. Warunki dofinansowania mogą w szczegółach różnić w zależności od województwa.
Pamiętaj jednak, że w tym przypadku pomoc obejmuje wyłącznie:

mężczyźni po 50 roku życia;
kobiety;
osoby z niepełnosprawnościami;
osoby o niskich kwalifikacjach;
osoby długotrwale bezrobotne

Dofinansowania dla firm już działających

szkolenia z dofinansowaniem 80 %,
zwrot kosztów stworzenia nowego miejsca pracy,
dotacje na rozwój, inwestycję,
środki europejskie na inwestycję, zakup maszyn oraz sprzętu,

Finansowanie nowoczesnych firm

Wiele interesujących instrumentów finansowania dostępnych jest także dla tzw. start-upów, nowo powstałych lub będących na początkowym etapie rozwoju firm.

Fundusze poręczeniowe

Jeśli nie należysz do żadnej z uprzywilejowanych grup, którym (jak wyżej) przysługują preferencyjne formy dofinansowania, a potrzebujesz pieniędzy na swoją działalność, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że trudno Ci będzie uzyskać na początkowym etapie kredyt bankowy. Dlatego istnieją fundusze poręczeniowe, które pomagają.

Inicjatywa JEREMIE

- rozpoczynasz działalność (startupów)
- jeśli nie posiadasz historii kredytowej albo nie posiadasz zabezpieczeń o wystarczającej wartości
- ale chcesz otworzyć/prowadzisz działalność w jednym z podanych poniżej województw:

województwo zachodniopomorskie, pomorskie
województwo wielkopolskie, dolnośląskie
województwo łódzkie, mazowieckie,

- możesz skorzystać z instrumentów finansowych (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska.

Firma na wsi

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i planujesz własny biznes, możesz skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem, zapytaj w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Możesz je też wyszukać na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wniosek składasz do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja dla Ciebie może wynieść do 100 tys. zł.

Więcej w tej kategorii: « Referencje Zarządzanie projektami »