Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami
Rekomendujemy najlepsze rozwiązania zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Służymy naszym Klientom radą w procesie zarządzania projektami. Wykorzystujemy wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji do skutecznego osiągnięcia celów projektu. Posługujemy się przy tym najlepszymi dostępnymi technikami, jak również własnymi narzędziami.


W ramach zarządzania projektami oferujemy:


Zarządzanie strategiczne projektem

Przygotowujemy niezbędne dane oraz materiały jak również pomagamy w podejmowaniu strategicznych decyzji projektowych. Dążymy do osiągnięcia skuteczności założonego projektu.

Rekomendujemy najlepsze rozwiązania

Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem i dobrymi praktykami. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Możesz nam zaufać

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Przeprowadzamy analizę ryzyka oraz proponujemy działania minimalizujące jego wpływ, uczestniczymy w stałym
zarządzaniu ryzykiem

Zarządzanie finansami projektu

Radzimy, jak efektywnie planować przepływy finansowe w projekcie, na bieżąco monitorujemy harmonogramy finansowe projektu i przekazujemy rekomendacje w zakresie zapewnienia finansowania poszczególnych zadań

Zarządzanie jakością projektu

Opracowujemy efektywne mechanizmy kontroli jakości w projekcie. Doradzamy na etapie kontroli jakości działań wykonawców

Zarządzanie komunikacją w projekcie

Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów komunikacji w zespole projektowym oraz komunikacji zewnętrznej

 

 

  • Zarządzanie strategiczne projektem

Przygotowujemy niezbędne dane i materiały oraz pomagamy w podejmowaniu strategicznych decyzji projektowych

  • Rekomendujemy najlepsze rozwiązania

Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem i dobrymi praktykami

  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Przeprowadzamy analizę ryzyka oraz proponujemy działania minimalizujące jego wpływ, uczestniczymy w stałym zarządzaniu ryzykiem

  • Zarządzanie finansami projektu

Radzimy, jak efektywnie planować przepływy finansowe w projekcie, na bieżąco monitorujemy harmonogramy finansowe projektu i przekazujemy rekomendacje w zakresie zapewnienia finansowania poszczególnych zadań

  • Zarządzanie jakością projektu

Opracowujemy efektywne mechanizmy kontroli jakości w projekcie, Doradzamy na etapie kontroli jakości działań wykonawców

  • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów komunikacji w zespole projektowym oraz komunikacji zewnętrznej. 

Więcej w tej kategorii: « Dotacje Kredyty i pożyczki »